Szilárd Zsarnai

Szilárd Zsarnai

Seriózná agentúra, bol som spokojný z prácou cez nich, odporúčam.