Dávid Mészáros

Dávid Mészáros

Jasná a rýchla komunikácia

Snažia sa všetko doriešiť k obojstrannej spokojnosti

Odporúčam pracovať cez GastroHand